Active Directory na Debianie

Zobacz też:

Najpierw należy ustawić statyczny IP. Wpisujemy:

nano /etc/network/interfaces

i nasz plik powinien wyglądać mniej więcej tak:


source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.160
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 127.0.0.1 8.8.8.8

Teraz można zrestartować połączenia sieciowe poleceniem:

/etc/init.d/networking restart

Dalej powinniśmy wyedytować plik hosts:

nano /etc/hosts

Jego zawartość ustawić jak poniżej:


127.0.0.1 localhost
192.168.1.160 server.ckp.local server

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Aktualizujemy system:

apt-get update
apt-get upgrade

Teraz instalujemy wszystkie potrzebne narzędzia do instalacji samby:

apt-get install acl attr autoconf bind9 bind9utils bison build-essential \
debhelper dnsutils docbook-xml docbook-xsl flex gdb libjansson-dev krb5-user \
libacl1-dev libaio-dev libarchive-dev libattr1-dev libblkid-dev libbsd-dev \
libcap-dev libcups2-dev libgnutls28-dev libgpgme11-dev libjson-perl \
libldap2-dev libncurses5-dev libpam0g-dev libparse-yapp-perl \
libpopt-dev libreadline-dev nettle-dev perl perl-modules pkg-config \
python-all-dev python-crypto python-dbg python-dev python-dnspython \
python3-dnspython python-gpgme python3-gpgme python-markdown python3-markdown \
python3-dev xsltproc zlib1g-dev

W trakcie instalacji wyskoczą nam okienka z prośbą o nazwę domeny i serwera, wypełniamy jak poniżej (domena: CKP.local, serwer: server.ckp.local):

Dalej należy dodać ACL do głównej partycji. Edytujemy kolejny plik:

nano /etc/fstab

i zamiast

/ ext4 errors=remount-ro 0 1

dajemy:

 / ext4 errors=remount-ro,user_xattr,acl,barrier=1 1 1

i następnie wykonujemy:

mount -o remount /

Dalej pobieramy sambę i wypakowujemy (niestety apt-get install samba nie zadziała tak jak by się chciało):

cd /usr/src
wget https://download.samba.org/pub/samba/samba-latest.tar.gz
tar zxvf samba-latest.tar.gz
cd samba-*
./configure

*) W zależności którą wersję mamy.

Jak wszystko przejdzie bezbłędnie, wykonujemy:

make
make install

Trochę to potrwa.

Dalej uruchamiamy instalacje domeny:

/usr/local/samba/bin/samba-tool domain provision

3 pierwsze opcje domyślne (wciskamy ENTER), czyli CKP.LOCAL, CKP, dc.
Następnie wybieramy DNS’a i będzie to ręcznie wpisany BIND9_DLZ.
Dalej podajemy 2 razy hasło administratora domeny i instalacja idzie do końca. Powinien wyjść podobny komunikat:

Konfiguracja Kerberosa:

cp /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.old
cp /usr/local/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

Następnie konfiguracja DNS’a:

nano /etc/bind/named.conf.options

W pliku konfiguracyjnym wpisujemy jak niżej:


options {
directory "/var/cache/bind";

forwarders {
8.8.8.8;
8.8.4.4;
};

dnssec-validation auto;

auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on port 53 { any; };
allow-query { any; };
tkey-gssapi-keytab "/usr/local/samba/private/dns.keytab";
};

A w pliku:

nano /etc/bind/named.conf.local

dodajemy na końcu:

include "/usr/local/samba/private/named.conf";

Sprawdzamy, czy jest poprawna konfiguracja – wpisując poniższe polecenie nie powinno się nic pokazać.

named-checkconf

Teraz plik resolvera:

nano /etc/resolv.conf

powinien wyglądać tak:

domain ckp.local
search ckp.local
nameserver 192.168.1.160

Na koniec restart usługi DNS:

/etc/init.d/bind9 restart

I uruchamiamy sambe wpisując po prostu samba. Sprawdzanie działania:

pgrep samba

Powinny wyskoczyć PID procesów samby jeśli jest uruchomiona.

Teraz trzeba dodać sambe do autostartu. W aktualnym Debianie brakuje pliku /etc/rc.local więc go stworzymy:

nano /etc/rc.local

Jako zawartość wklejamy:


#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

/usr/local/samba/sbin/samba

exit 0

Teraz dodajemy m.in. odpowiednie prawa i sprawdzamy czy jest OK:

chmod +x /etc/rc.local
systemctl daemon-reload
systemctl start rc-local
systemctl status rc-local

Powinno się ukazać coś takiego:

Wychodzimy Crtl+C.
Teraz możemy dołączyć komputery do domeny.

W kolejnych wpisach:

 • Zarządzanie AD na Debianie
 • Tworzenie profilu mobilnego

Bibliografia:

 • https://linuxconfig.org/enable-ssh-root-login-on-debian-linux-server
 • https://stackoverflow.com/questions/44797694/where-is-rc-local-in-debian-9-debian-stretch
 • https://www.it-adamczyk.pl/warsztaty/domena-active-directory-linuxie-aktualizacja-2017/
 • https://wiki.samba.org/index.php/Installing_Samba

2 komentarze do Active Directory na Debianie

 1. Łukasz pisze:

  Szkoda tylko, że przy /etc/init.d/networking restart pojawia się już błąd. Brakuje tu informacji o konfiguracji eth0, w debianie 9 już tak się nie nazywa interfejs sieciowy, tak więc poradnik niekompletny :/

 2. szygmon pisze:

  To zależy chyba od sprzętu, spotkałem się z eth0 czy innymi nazwami. Jest napisane, że konfiguracja powinna wyglądać „mniej więcej tak”, kto się choć trochę zna, powinien dać radę to ogarnąć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *