Category Archives: PHP

strftime, czyli tworzenie daty/czasu

Aby z time() wyciągnąć datę w postaci możliwej do przeczytania, możemy użyć funkcji strftime. Jej składnia wygląda tak:

strftime("format", $data);

$data – to zmienna, która w postaci liczbowej opisuje jakąś datę, czas (może to być np. aktualny czas – time())

Format natomiast mówi nam, w jaki sposób ma się wyświetlić ta data. Dostępne są symbole:

%Y – rok
%m – miesiąc liczbowo
%B – miesiąc słownie
%d – dzień
%M – minuta
%S – sekunda
%H – godzina

Funkcja wyświetlająca aktualną datę w postaci: 10.03.2010 wygląda tak:

echo strftime("%d.%m.%Y", time());

A w postaci 10 marca 2010 19:56 tak:

echo strftime("%d %B %Y %H:%M", time());

Jak widać można w formacie dodawać znaki oddzielające np. dzień od miesiąca, itp.

Tworzenie funkcji

Teraz zademonstruję, jak się tworzy funkcję w PHP…

(więcej…)

Zmiana kodowania

Zdarza się, że musimy zmienić kodowanie zmiennej. Mi akurat najczęściej taka opcja jest potrzebna, gdy za pomocą ajax’a pobieram dane – z kodowania ISO muszę przejść na UTF-8. Jest jednak na to prosty sposób – funkcja PHP o nazwie iconv 🙂

Składnia funkcji wygląda następująco:

iconv($z_jakiego, $na_jakie, $w_czym_zmienic);

// Przykład:
iconv($aktualne_kodowanie, "UTF-8", $text);

Jeśli coś będzie niezrozumiałe, proszę o komentarze…

Zliczanie, ile wartości ma tablica

Aby policzyć, ile wartości ma nasza tablica, użyjemy funkcji count. Przykład:

$tablica[] = 0;
$tablica[] = 1;
$tablica[] = 2;

$ilosc = count($tablica);

echo $ilosc; // Wyświetli nam 3

Masz pytanie? Komentuj 🙂

Zamiana znaków – str_replace

Dziś krótko o tym, jak w tekście zamienić jakieś znaki na inne… (więcej…)